Sesión Clube de Escoita | Venres 10.03

“Na década dos anos 50 en terras norteamericanas comezan a forxarse os fundamentos do que hoxe coñecemos como o fenómeno pop. Que é pop? Que non o é? Que ten de popular e que de tradicional ou folklorístico? Cal foi o papel e o interés das tendas de mobles na popularización do xénero? Que relación hai entre o pop e a cultura de masas? Onde está Warhol? Todo iso e moito máis o venres 10 de marzo en No Importa.

En la década de los 50 en tierras norteamericanas empiezan a fraguarse los cimientos de lo que hoy conocemos como el fenómeno pop ¿Qué es pop? ¿Qué no lo es? ¿Qué tiene de popular y qué de tradicional o folklorístico? ¿Cuáles fueron el papel y los intereses de las tiendas de muebles en la popularización del género? ¿Cuál es la relación entre el pop y la cultura de masas? ¿Dónde está Warhol? Todo eso y mucho más el viernes 10 de marzo en No Importa.”

Ficha técnica:
3ª sesión Clube Audionautas _Sociedade Coruñesa de Apreciación Musical
O xénero POP
Venres 10 de marzo
Entrada 3 euros (inclúe unha consumición)
En [NO IMPORTA] r/ San Andrés 46, 15003 A Coruña
Info pb@no-importa.com · 687 139 139

POP clube de escoita